PK Zarząd Nieruchomości

 

 

I N F O R M A C J A

 

Ważniejsze telefony alarmowe:

 

1.  Policja  -  997
2.  Straż  Pożarna -  998
3.  Pogotowie  Ratunkowe -  999
4.  Pogotowie  Energetyczne 
-  991
5.  Pogotowie  Gazownicze
-  992
6.  Pogotowie  Ciepłownicze -  993
7.  Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne -  994
8.  Straż Miejska  w  godz.  7oo  -  22oo -  986

 

 

 

Z G Ł A S Z A N I E   A W A R I I

 

 

Pogotowie  Instalacyjne  24 h  „INSTA-SERWIS”

woda, centralne ogrzewanie, gaz, energia elektryczna  -  94 345 89 10

 

 

Domofon     - 603 766 901

 

Telewizja  Kablowa  Koszalin   -   343 55 05,   348 43 00

 

 

Zarządcą nieruchomości jest:

 

      PK Zarząd Nieruchomości Piotr Kreft   -   tel.  94 717 0920

      Biuro:  75-950 Koszalin, pl. Wolności  2-3 II piętro, pokój 208 

 

      czynne:

poniedziałek                                w   godz.   10oo - 18oo

wtorek, środa, czwartek,  piątek    w   godz.     8oo - 15oo